• See English text below.        

 

www.M12.nl presenteert en verhandelt meubels die ontworpen zijn door Mathieu Bruls architect; www.brulsarchitect.nl

De meubels worden pas vervaardigd nadat u ze in opdracht gaf, desgewenst met inbegrip van uw persoonlijke wensen.

We hopen dat kopers een langdurige band zullen aangaan met het voor hen gemaakte meubel en we zodoende de omvang van onze collectieve consumptie een beetje temperen.

Onderwijl proberen we onze meubels zo duurzaam als mogelijk te produceren.

 

www.M12.nl presents and trades furniture designed by Mathieu Bruls architect; www.brulsarchitect.nl

The furniture is only manufactured after you order it, including your personal wishes if desired.

We hope that buyers will develop a long-term bond with the furniture especially made for them and thus temper the volume of our collective consumption a bit.

Meanwhile, we try to produce our furniture as sustainable as possible.